info@aikido-zadar.hr

Aikido Dojo Zadar

Instruktori

Aikido

  1. Nenad Vertovšek, 5.Dan i Okuden Ki-test

  2. Vesna Vertovšek, 3.Dan i Okuden Ki-test

  3. Vojko Vrdoljak, 1.Dan i Chuden Ki-test

  4. Alan Medić, 1.Dan i Shoden Ki-test

  5. Vinko Bakija, 1.Dan i Shoden Ki-test


Tai Chi Chuan

Tai Chi Chuan vode Vesna i Nenad Vertovšek.